TIN TỨC & SỰ KIỆN

Phỏng vấn doanh nghiệp sản xuất túi ni-lông thân thiện môi trường

Phỏng vấn doanh nghiệp sản xuất túi ni-lông thân thiện môi trường

Ngày Hội Tái Chế Lần 7 - 2014

Ngày hội tái chế lần 7-2014

Túi Xanh Vì Môi Trường Xanh 28-9-14

Ngay Hội Túi Xanh Vì Môi Trường Xanh

Tuyên Truyền Tháng 10

Hình ảnh tuyên truyền túi nilong tự hủy sinh học.

Ngày hội túi xanh vì môi trường xanh

Ngày hộ túi xanh vì môi trường xanh

Video Clip


Hỗ trợ trực tuyến

David.Cuong - 0908 91 91 84

Jenny Vo - 0902 411 311

Ms.Thy 0938 534 205


Thông tin công ty

Văn Phòng : 30C Tân Hóa, Phường 1, Quận 11 , Tp.HCM

Nhà Máy: A12 / 286 Đường Bà Tỵ , Xã Tân Nhựt,  Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tel: 028 396 00 361               Fax  :  028 396 00 362

Phone : 0908 91 91 84 A.Cường

Email: bagth2@gmail.com

Website: www.gimex2.com.vn 

                www.tuinilontonghop2.com.vn


Tải file